नियमविपरीत चल्ने गुल्मीका १५ सवारी प्रहरीको नियन्त्रणमा

नियन्त्रणमा पर्ने सवारीसाधन कुनै निजी रहेका छन् । भने कुनै सार्वजनिक रहेका छन् ।

थप नियमविपरीत चल्ने गुल्मीका १५ सवारी प्रहरीको नियन्त्रणमा